Beaconlar düşük güçlü vericiler olarak perakende sektöründe, müze ve oteller gibi bilinen ve giderek artan kullanım alanlarının yanısıra, hızlı bir şekilde tüketiciye ve kurumsal alanlara da girmekteler.

Beaconların kurumsal verimlilik, güvenlik ve süreç optimizasyonunda önemli bir rol oynadıklarını gözlüyoruz. Bu şekilde bluetooth cihazlarının çalışanların zamanında izlenmesi, personel üretkenliğinin artırılması, toplantı odaları ve daha fazlası için çözümler üretmekteler.

Beaconları süreçleri hızlandırmak ve bir kuruluşun varlıklarını izlemek, sürdürmek ve yönetmek için kullanabilirsiniz. İşletmeler, gerçek zamanlı konum, stok durumu, varlık, personel, ekipman ve diğer sorunların görünmezliğinden kaynaklanan operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalmamak için çözüm arayışı içindeler. Genel operasyonel verimlilik, başlıca işletme performansını etkileyen bir ana konu olduğundan, bu sorunların etkili bir şekilde ele alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

İşletmedeki fenerler için bazı yaygın kullanım örneklerine göz atalım:

1. Envanter Yönetimi ve Takip:

Doğru stok görünürlüğü, işletme yönetimi süreçlerini optimize etmek ve ürünün kullanılamamasından kaynaklanan gereksiz kayıpları azaltmak için kritik öneme sahiptir. İşaretler, eşyalar depo, depo veya merkezi dağıtım bölgesi gibi bir alana gerçek zamanlı olarak girdiğinde veya bu bölgeden çıkarken stok takibi için kullanılabilir. Sistem (işaretçiler etrafında inşa edilmiş, bir işaretleme yönetim platformu ve depo veritabanı), bir alanda eksiklik veya stok envanteri ile ilgili personeli otomatik olarak uyarabilir.

Envanter yönetimi için işaret parmaklarını kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

  • Kritik ekipmanın bulunması
  • Envanter süresini düşürme
  • Gerçek zamanlı varlıkların fiziksel envanterini elde etmek, varlıkları ve altyapıyı uzaktan izlemek suretiyle verimliliği arttırmak
  • Karar vermek için daha zamanlı bilgiler vermek
  • Varlıkların binadan çıkmasını önleyerek güvenliği arttırma

2. Varlık Takibi:

Mevcut ekipmanların yerlerinin belirlenmesi için elle yapılan işlemler emek yoğun ve verimsizdir. Beacon teknolojisini kullanan personel, varlıkları her yerde aramaya gerek kalmadan hızlı ve doğru bir şekilde bulabilirsiniz.

Varlık izleme için sinyalizasyon kullanmanın avantajlarından bazıları şunlardır:

  • Aşırı satın alma ve ekipman kiralama maliyetlerini düşürme
  • Sipariş edilen ekipmanların arama zamanlarını ve bekleme sürelerini azaltarak personel verimliliğini ve iş akışını geliştirin
  • Ekipman kullanımını arttırma
  • Envanter yönetimi
  • Ekipman küçültme ve kayıp düşüşü

3. Süreç Optimizasyonu:

İşaretler, bir organizasyon içindeki süreçleri iyileştirmek için kullanılabilir. İyi bir örnek olarak, Japonya Havayolları’nın yöneticilerin ön safta personelini bulmalarına ve belirli bir anda nerede olduklarına göre görev dağılımında yardımcı olması için beaconların kullanmasını verebiliriz. Biniş kapılarındaki personelin müşterilerin uçuşa tahta binmesine yardımcı olması istenebilir. Bu, onların müşteri deneyimini büyük ölçüde geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

4. Güvenlik yönetimi ekipleri:

Binaları devriye gezmekten sorumlu ekiplerin etkinliği, işaret lambaları kullanılarak izlenebilir. Bu tür binaların etrafına ışık işaretleri yerleştirerek, güvenliği sağlamak için ekibin her bir üyesinin kontrol edilmesi gereken kontrol noktalarını kapsaması sağlanabilir. Bu gerçekleşmezse ilgili departmana bir uyarı tetiklenir.

5. İnşaat ve Bakım Endüstrisi:

Bilinçli arka uç sunucu bilgilerini mobil uygulamalara aktarmak için işaretçileri yüksek riskli alanlara veya makineye yerleştirilebilir. Bu veriler, ürün bilgisi, uyarı ve kontrol listelerinin yanı sıra, sahada çalışanlar için kritik sağlık ve güvenlik dokümantasyonu içerebilir. Kontrol listelerinin işaretlenmesini gerektiren işler, doğru ortam için doğru listeyi etkinleştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için işaretçileri kullanabilir.

6. Taşımacılık ve lojistik işletmelerinde:

Taşımacılık merkezlerine yerleştirilen işaret fenerleri, havalimanından çıktıktan sonra nakliye veya araba kiralama bilgileri gibi katma değerli hizmetleri itmek için kullanılabilir. Ayrıca feribot limanları veya yük tren istasyonları da dahil olmak üzere diğer ulaşım merkezlerinde uyarılar gönderebilir ve lojistik verileri toplamak için kullanılabilirler.